Bookmark and Share

Πιστοποιητικά

Διασφάλιση Ποιότητας

ISO

Η υψηλή επίδοση της εταιρείας Alumet σε θέματα ποιότητας των
προϊόντων και λειτουργιών της πιστοποιήθηκε και εμπράκτως. Συγκεκριμένα, έπειτα από διεξοδικό έλεγχο και θετική αξιολόγηση των
εσωτερικών διαδικασιών της, η εταιρεία είναι πλέον κάτοχος του Πιστοποιητικού Διασφάλισης Ποιότητας, το οποίο της απονεμήθηκε το Μάιο του 2007.
Το πιστοποιητικό αυτό είναι η απόδειξη ότι το σύστημα διαχείρισης ποιότητας της εταιρείας είναι σύμφωνο με τις αυστηρές προδιαγραφές του διεθνούς προτύπου διαχείρισης και διασφάλισης ποιότητας EN ISO 9001:2000.
Η εταιρεία Alumet έχει θέσει ως βασική της προτεραιότητα τη συστηματική και ουσιαστική εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης ποιότητας ως απαραίτητο καθημερινό τρόπο δουλειάς που εφαρμόζεται από όλους τους εργαζομένους καθώς και από τη διοίκηση.

Σήμανση CE

Πιστοποιητικό\r\nElvial

 Η οδηγία 89/106/ΕΟΚ εφαρμόζεται για τα προϊόντα των δομικών κατασκευών, δηλαδή για τα προϊόντα εκείνα που προορίζονται να ενσωματωθούν κατά τρόπο διαρκή στα δομικά έργα.
Τα προϊόντα των δομικών κατασκευών μπορούν να διατίθενται στην αγορά μόνον εάν είναι κατάλληλα για τη χρήση για την οποία προορίζονται.
Τα προϊόντα αυτά πρέπει, από την άποψη αυτή, να επιτρέπουν την κατασκευή έργων τα οποία πληρούν, επί μια χρονική διάρκεια που κρίνεται εύλογη από οικονομική άποψη, τις βασικές απαιτήσεις στα θέματα της μηχανικής αντοχής και ευστάθειας, της πυρασφάλειας, της υγιεινής, της υγείας και του περιβάλλοντος, της ασφάλειας χρήσης, της προστασίας κατά του θορύβου, της εξοικονόμησης ενέργειας και της συγκράτησης θερμότητας, όπως αυτές προβλέπονταισύμφωνα με τους όρους του παραρτήματος της οδηγίας.
Η ALUMET συμμορφούμενη με την Οδηγία Δομικών Προϊόντων. (ΟΔΠ 89/106/ΕΟΚ), βεβαιώνει την πιστότητα όλων των προϊόντων της, με τις απαιτήσεις των σχετικών εναρμονισμένων προτύπων. Με τη βεβαίωση πιστότητας CE συμμορφώνουμε τα προϊόντα μας και δίνουμε αξία στην αγορά σας.